INSPEKTION

 • Planlægning af inspektioner på kort
 • Gennemførsel af inspektion ud fra checkliste, der afhænger af objektet, der skal inspiceres
 • Fotos som dokumentation
 • Let brug af standardbemærkninger til hvert checklistepunkt, så ofte forekommende fejl kan registreres med et klik
 • Let overførsel af sidste års fejl, hvis fejlen ikke er blevet rettet
 • Afslutning af inspektionen
 • Automatisk generering af rapport
 • Automatisk generering af faktura
 • Kundeportal med ekstern adgang til rapport og stamdata
 • Samlede checklistebesvarelser i Business Intelligence

MEDLEMSSYSTEM

 • Indmeldelse uden medarbejdere gennem kioskterminal
 • Kortlæser til sygesikringsbevis og kreditkort
 • Fingerscanner til fingeraftryk
 • Medlemskontrakt godkendes på skærmen
 • Kontrakt sendes til medlemmets e-mail med det samme
 • Automatisk trækning af indmeldelsesgebyr og månedlig trækning af abonnement gennem kreditkortet
 • Hvis trækning ikke kan gennemføres, sendes automatiske rykkermails med link til opdatering af kreditkortoplysninger
 • Hvis e-mails ignoreres, tilskrives rykkergebyr og rykker sendes pr. brev. Rykker 1, 2 og 3
 • Kundekarussel med fingerscanner giver adgang til lokalerne. Adgang gives umiddelbart efter indmeldelse
 • Adgang stoppes automatisk ved medlemsskabets ophør eller ved rykker 2 eller højere
 • Mulighed for ubegrænset antal medlemmer og ubegrænset antal geografiske lokationer. Kræver blot internet
 • Webbaseret medlemsadministration
Transport

TRANSPORT

 • Modtagelse af opgaver via webservice eller webside
 • Disponering af biler til opgaver
 • Forkalkulation
 • Bilcomputere som smartphones eller tablets, hvor chauffør kan registrere, at man møder op, ankommer, afgår og går hjem. Bilens position sendes hjem løbende
 • Registrering af ventetid og tillæg i bilen
 • Automatisk fakturering
 • Automatisk lønbehandling
 • Efterkalkulation
 • KPI-analyser, f. eks. på overholdelse af tider
 • Business Intelligence